Bronvermelding:

 

Boek

Auteur

1           "De havezate Schuilenburg en de Reggevallei”

       A. Ponsteen

2          "Varen waar geen water is"

               Drs. G.J. Schutten

3          "Nederland in vroeger tijd"

?????

4          "Oud Hellendoorn en Omgeving"

               A.E. Rientjes

5          "Het kasteel Schuilenburg bij Hellendoorn vroeger Ter Molen geheten"

prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz

6          Beschrijving van Schuilenburg van sept. 1841 uit de "Overijsselse Almanak van 1842";

Graaf van Bijlandt

7          "Waterschap "De Regge" van 1884 tot 1934"

       ir. M.J. Yzerman

8          "De havezaten in Salland en hun bewoners"

       Jhr. A.J. Gevers en Jhr. A.J. Mensema

9          diverse krantenartikelen

?????

10       De beschrijvingen van de wandeltochten rondom Hellendoorn

       Johanna van Buuren­

 

Ga door met    Slotwoord

Ga terug naar  Home